Emotional Intelligence

Emotionele intelligentie

Leer emoties herkennen en reguleren.

Emoties lijken hoog op te lopen, maar je hebt moeite om ze te begrijpen of er effectief op te reageren. Of misschien heb je gemerkt dat je teamleden soms worstelen met stress en emoties, waardoor de samenwerking en productiviteit worden beïnvloed. Emotionele intelligentie speelt een cruciale rol in dit soort situaties, en daarom willen we je uitnodigen voor onze opleiding "Emotionele Intelligentie voor Leidinggevenden".

Deze ééndaagse workshop is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden, om je te helpen je emotionele intelligentie te versterken en effectief om te gaan met emoties, zowel bij jezelf als bij anderen. We hebben twee boeiende modules samengesteld, gebaseerd op het model van Goleman, die je essentiële vaardigheden zullen bijbrengen om je leiderschap naar nieuwe hoogten te tillen.

Module 1: Emoties herkennen

In de eerste module, "Emoties Herkennen", zullen we ons richten op het ontwikkelen van bewustzijn en het herkennen van emoties. Je leert hoe je beter kunt afstemmen op je eigen emoties en deze effectiever kunt begrijpen. Daarnaast zul je de signalen van emoties bij anderen leren herkennen en empathie tonen. Deze vaardigheden zullen je in staat stellen om een dieper begrip te krijgen van je teamleden en betere ondersteuning te bieden.

Leerdoelen:

 • Herken je eigen emoties en benoem ze nauwkeurig.
 • Identificeer emoties bij anderen aan de hand van non-verbale signalen en verbale uitdrukkingen.
 • Ontwikkel empathie en begrip voor de emoties van anderen.
 • Pas inzicht in emoties toe om effectieve communicatie te bevorderen.
 • Verhoog je emotioneel bewustzijn en begrijp de impact van emoties op besluitvorming en teamdynamiek.

Leerprogramma:

 1. Inleiding tot emotionele intelligentie en het belang van emoties in leiderschap.
 2. Zelfreflectie en zelfbewustzijn: het verkennen en identificeren van je eigen emoties.
 3. Het herkennen van emoties bij anderen: non-verbale signalen en verbale uitdrukkingen.
 4. Empathie en begrip ontwikkelen: het perspectief van anderen inzien en rekening houden met hun emoties.
 5. Toepassing in de praktijk: het integreren van emotionele intelligentie in communicatie en leiderschap.

Module 2: Emoties reguleren

In de tweede module, "Emoties Reguleren", zul je leren hoe je emoties effectief kunt reguleren, zowel bij jezelf als in je interacties met anderen. Je zult strategieën ontwikkelen om met stress om te gaan, emotionele balans te bewaren en constructief om te gaan met uitdagende situaties. Hierdoor kun je de emoties van anderen beïnvloeden en een positieve en ondersteunende werkomgeving creëren.

Leerdoelen:

 • Leer effectieve strategieën om met stress en negatieve emoties om te gaan.
 • Ontwikkel vaardigheden om emotionele balans te behouden in uitdagende situaties.
 • Bevorder constructieve reacties op emoties en voorkom destructief gedrag.
 • Leer technieken om emoties bij anderen positief te beïnvloeden en een ondersteunende werkomgeving te creëren.
 • Versterk je veerkracht en persoonlijke groei door het beheersen van emoties.

Leerprogramma:

 1. Emotionele regulatie en stressmanagement: effectieve strategieën om met stress om te gaan en emoties te beheersen.
 2. Het behouden van emotionele balans: technieken om kalm te blijven in uitdagende situaties.
 3. Constructieve reacties op emoties: het omzetten van negatieve emoties in positieve acties.
 4. Emotionele invloed en ondersteunende werkomgeving: het creëren van een cultuur van begrip en empathie.
 5. Veerkracht en persoonlijke groei: het ontwikkelen van emotionele veerkracht en het omarmen van veranderingen.

Met dit uitgebreide leerprogramma zul je als leidinggevende concrete vaardigheden verwerven om emoties effectief te herkennen en te reguleren. Je zult in staat zijn om betere verbindingen te maken met jezelf en je teamleden, stress te verminderen, constructief om te gaan met uitdagingen en een ondersteunende werkomgeving te creëren waarin iedereen tot bloei kan komen.

Belevingsgericht leren bij The House of Coaching

The House of Coaching staat voor belevingsgericht leren. Als deelnemer ga je voortdurend met de theorie aan de slag door praktische, belevingsgerichte oefeningen waarmee je jouw vaardigheden in echte situaties leert toepassen. Wij faciliteren het leerproces door maximale interactie en het delen van ervaringen. Da's leren dat echt bijblijft!

Emotional Intelligence

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!

Program category
Program type
Program languages
Number of participants
6 - 12