Leadership Coaching

Leiderschapscoaching

Bring out the best!

Leiderschapscoaching helpt leidinggevenden bij het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden en het verbeteren van hun prestaties als leider. Dit kan bijvoorbeeld door het identificeren van sterktes en zwaktes, het aanpakken van uitdagingen en het uitwerken van specifieke doelstellingen. Daarnaast kan coaching leidinggevenden helpen bij het versterken van hun zelfkennis en zelfreflectie, het verbeteren van hun communicatie- en conflictoplossingsvaardigheden, en het vergroten van hun effectiviteit in het leiden en aansturen van teams.

Positieve effecten

Leiderschapscoaching kan een positief effect hebben op het team en de mensen waar een leidinggevende verantwoordelijk voor is. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe leiderschapscoaching deze impact kan hebben:

 1. Verbetering van de communicatie: Door leiderschapscoaching kan een leidinggevende zijn communicatievaardigheden verbeteren, wat kan leiden tot een betere samenwerking en een betere uitwisseling van ideeën en feedback tussen de leidinggevende en zijn teamleden.
 2. Versterking van de teammoraal: Door leiderschapscoaching kan een leidinggevende leren hoe hij zijn teamleden kan motiveren en inspireren, wat kan leiden tot een versterking van de teammorale en een vermindering van verloop.
 3. Betere besluitvorming: Door leiderschapscoaching kan een leidinggevende zijn besluitvormingsvaardigheden verbeteren, waardoor beslissingen beter worden genomen en de effectiviteit van de teamvergaderingen toeneemt.
 4. Verbetering van de prestaties van het team: Door leiderschapscoaching kan een leidinggevende leren hoe hij zijn teamleden beter kan aansturen en ontwikkelen, wat kan leiden tot verbetering van de prestaties van het team.
 5. Meer betrokkenheid van medewerkers: Door leiderschapscoaching kan een leidinggevende zijn medewerkers beter begrijpen en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling beter ondersteunen, wat kan leiden tot meer betrokkenheid van medewerkers.

Programma

Een typisch coachingstraject doorloopt drie sessies. Bij elke sessie wordt gezorgd voor een veilige omgeving, waarbij de leidinggevende het vrijuit kan hebben over zijn persoonlijke en professionele doelstellingen, ambities, valkuilen en belemmeringen. 

 • Coachingsessie 1: samen met de leidinggevende bepalen we de doelstellingen en uitdagingen die de hij ervaart. Dit vormt het startpunt van het coachingstraject. We bespreken werkpunten en zetten die om in concrete acties.
 • Coachingsessie 2: we evalueren de voortgang van het traject en gaan aan de slag met concrete situaties die de leidinggevende als uitdagend of belemmerend ervaart. De coach geeft feedback en we bespreken werkpunten en zetten die om in concrete acties.
 • Coachingsessie 3: we maken een eindevaluatie op over de geboekte vooruitgang en waar de leidinggevende nog werkpunten heeft waar hij zelf mee aan de slag kan (of waar de coach nog ingeroepen kan worden voor verdere begeleiding).

Het coachingstraject is altijd op maat van de betrokkenen. Zowel de input van de leidinggevende zelf, als de input en feedback van de mensen waarmee zij samenwerken kan belangrijk zijn.

Coachingformules

Afhankelijk van de verwachtingen, specifieke situaties en doelstellingen hanteren we aangepaste formules:

 • In kader van een opleidingstraject: de trainer van het traject fungeert als coach om de aangereikte principes en technieken uit de training te helpen omzetten in de praktijk. In deze formule coachen we meestal alle deelnemers aan een opleidingstraject.
 • Individueel coachingtraject: we gaan aan de slag met specifieke context en doelstellingen voor de betrokken leidinggevende.
 • Coaching-as-a-Service (CAAS): de coaching wordt in een team aangeboden als mogelijkheid. Het feit dat leidinggegevenden (en teamleden) de coach kunnen inroepen zorgt ervoor dat iedereen in het team dezelfde kansen krijgt tot persoonlijke ontwikkeling en oplossen van specifieke uitdagingen.

Daarnaast kunnen er natuurlijk ook specifieke formules uitgewerkt worden. Bespreek gerust de specifieke behoeftes en verwachtingen met de coach!

Afhankelijk van de context kunnen coachingsessies in levende lijve op ons kantoor, op de werkplek of online plaatsvinden.

Belevingsgericht leren bij The House of Coaching

The House of Coaching staat voor belevingsgericht leren. Als coachee ga je voortdurend met de theorie aan de slag door praktische, belevingsgerichte oefeningen waarmee je jouw vaardigheden in echte situaties leert toepassen. Wij faciliteren het leerproces door maximale interactie en het delen van ervaringen. Da's leren dat echt bijblijft!

Leadership Coaching

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!

Program category
Program type
Program languages
Number of modules
3
Number of participants
1