Masterclass Faciliteren
Masterclass Faciliteren

Masterclass Faciliteren

Leer hoe je mensen optimaal kan laten leren, problemen oplossen, samenwerken en co-creëren met behulp van specifieke faciliteringstechnieken

Het faciliteren van groepen tijdens een proces is een vaardigheid die je kan leren.

Waarom deze opleiding? 

Bedrijfs- of afdelingsvisies verhelderen, budget oefeningen maken, intervisiegroepen opzetten, directiemeetings faciliteren, bedrijfsprocessen in kaart brengen, projectplannen uitwerken, veranderingsprocessen doorvoeren...

Na deze intensieve opleiding ben je in staat dergelijke workshops te ontwerpen en succesvol te faciliteren.

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • Je workshops tot een hoger niveau te brengen
 • Het proces te begeleiden door de technieken die je geleerd hebt
 • Om te gaan met weerstand

Programma

Deze masterclass bestaat uit 4 halve-dag modules die jou de gepaste toolbox geven om eigen interne sessies te leren faciliteren.

Module 1: Competenties voor facilitatoren

Hoe participatie en betrokkenheid stimuleren:

 • technieken om alle deelnemers te engageren
 • werken met wat zich aandient
 • werken met weerstand
 • jouw rol als facilitator

Module 2: Technieken voor procesbegeleiding

Hoe een veilige en stimulerende omgeving faciliteren:

 • focus op proces
 • groeps-rapport
 • waarneming van verbal en non-verbale signalen
 • actief luisteren
 • stimuleren van feedback-loops
 • zorgen voor inclusiviteit
 • zorgen voor particpatie
 • fair-witness
 • conflicten en weerstand kaderen
 • creativiteit bevorderen
 • effectief overleggen
 • besluitvorming
 • We verzameling en bespreken de werkvormen die de deelnemers nu al gebruiken: bv. presentatie, gespreksrondes, serious games, activiteiten, braingym, rollenspellen, …

Module 3: Werkvormen

De deelnemers gaan aan de slag met diverse werkvormen, in wisselende teams. De facilitator zorgt voor een open ruimte die de mensen uitnodigt om ervaringen te delen en nieuwe principes en technieken eigen te maken:

 • We leren geschikte werkvormen kiezen in functie van leerprocessen en gewenste uitkomsten:
  • verschillende varianten van het werkvormen en hun pro’s en con’s.
  • wanneer is een bepaalde werkvorm een geschikte methodiek? 
  • hoe zorgen we voor variatie en afwisseling?
  • hoe zorgen we dat iedereen participeert in elke werkvorm?
 • We leren specifieke werkvormen begeleiden.
 • We leren oogsten:
  • Hoe zorgen we voor waardevolle leerervaringen?
  • Hoe zorgen we voor draagvlak en gemeenschappelijke besluitvorming?
 • We oefenen werkvormen in combinatie met de opgebouwde faciliteringsskills.
 • We leren hoe we de beschikbare tijd efficiënt gebruiken.

Module 4. Toepassingen

In deze module demonstreren de deelnemers de aangeleerde principes en technieken. Hierbij moeten ze in kleine werkgroepjes:

 • Een ‘typische’ faciliteringscontext voorbereiden en aangepaste werkvorm(en) te kiezen;
 • De gespreksruimte openen en de deelnemers uitnodigen;
 • Een proces faciliteren;
 • De gesprekruimte afsluiten en concluderen;

De deelnemers geven elkaar constructieve feedback. Op die manier hanteren we het principe van meta-cognition (leren over het eigen leren) om mensen naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor beleven de mensen direct wat de impact kan zijn van leerprocesfacilitering en kunnen ze meteen aan de slag met inzetbare principes en technieken.

Didactische werkwijze

Onze aanpak voor deze opleiding in faciliteringstechnieken is bijzonder interactief en praktijkgericht. Tijdens de training zullen we niet alleen de theorie van facilitatie behandelen, maar ook oefeningen en praktische toepassingen aanbieden om je te helpen bij het faciliteren van groepsprocessen. We zullen je de tools en technieken geven die je nodig hebt om de kracht van het faciliteren te benutten en je deelnemers maximaal te laten participeren. 

Bovendien besteden we veel aandacht aan het geven en ontvangen van feedback, zodat je in staat bent om je vaardigheden te blijven ontwikkelen na deze training. Na afloop van de training zul je in staat zijn om direct de geleerde vaardigheden en technieken toe te passen in de praktijk. Kortom, we streven ernaar om een ​​dynamische en interactieve leerervaring te bieden die je zal helpen om je facilitatie-skills te verbeteren en te laten groeien.

Program type
Event type
Event language(s)
Organised by
Facilitator(s)
Start date(s)
Date(s)
Number of modules
4
Location

The House of Coaching
Kerkkouter 24
9550 Herzele
België

Time open
09:00 am
Time start
09:30 am
Time end
04:30 pm
Price (excl. VAT)
€920.00
Price (incl. VAT)
€1113.00

Event Partners