Systems thinking

Systeemdenken

Werken met complexiteit

Systeemtheorie biedt een uiterst werkzaam kader aan om met complexiteit om te gaan. De principes en werkmethodes helpen om een cultuur in de diepte te veranderen van een hiërarchisch ‘silo’-denken naar een integrale denkwijze die problematieken bekijkt als verschijnselen die een gevolg zijn van onderliggende systemische interacties en beperkende of vermogende mindsets.

Leerdoelen:

We stellen een reeks van acht (online / live / hybride) trainingssessies voor. Anders dan een loutere ‘theoretische’ benadering is dit programma helemaal toegespitst op de actuele uitdagingen en werksituatie waar de deelnemers dagelijks mee te maken hebben. Op die manier wordt de systemische toolbox uiterst relevant en zullen de deelnemers aan den lijve ervaren welke impact ze teweeg kunnen brengen door systemische principes en technieken in de praktijk te zetten.

Het leerprogramma integreert ‘hard systems’ (organisatie, processen, structuur, financiën, …) met ‘soft systems’ (mindset, drijfveren, energie, cultuur, gedrag, …).

Dit is een programma dat de mensen uitdaagt. Ze leren flexibel omgaan met andere percepties en tegenstrijdige overtuigingen. Ze worden zich bewust over klassieke denkfouten en hoe die leiden tot beperkende archetypische patronen. De mensen gaan meteen met de systemische tools aan de slag en ontdekken zélf welk verschil ze ermee kunnen maken.

Programma:

Systeemdenken is een wetenschappelijk discipline. De focus van deze ondersteunende training ligt echter niet op het academische maar wel op de praktische toepassingen van systemische principes en technieken. Deze worden ontwikkeld in een reeks workshops.

 1. Algemeen kader (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers de algemene principes van systeemdenken.

 • Onderscheid maken tussen fenomenen, gedrag, systemen en mentale modellen aan de hand van het ijsberg-model;
 • Onderscheid tussen mechanistische en integrale benadering;
 • Onderscheid tussen lineariteit en complexiteit a.d.h.v. Cynefin;
 • Technieken om te kunnen schakelen tussen analyse & synthese;
 1. Kwaliteit van perceptie (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe ze aan de slag kunnen gaan met divergerende percepties en de kwaliteit van de (gemeenschappelijke) perceptie te verhogen.

 • Onderscheid tussen werkelijkheid en betekenis;
 • Courante denkfouten herkennen;
 • Gesprekstechnieken om denkfouten te identificeren en recht te trekken;
 • Weerstand omzetten in begrip, betrokkenheid en medewerking;
 1. Causaliteit in kaart brengen (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe oorzaak- en gevolgrelaties te identificeren en in kaart te brengen.

 • Causaliteit herkennen;
 • Causale relaties vs. correlaties;
 • Causal Loop Diagram (CLD) mappen:
  • Variabelen identificeren
  • Causale verbanden leggen
  • Feedback loops kaart brengen;
  • Vertragingen in kaart brengen;
  • Limieten identificeren;
 • CLD faciliteringstechnieken om denkfouten te ondervangen;
 1. Archetypes I (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers de eenvoudige systemische archetypes. Bij elk archetype onderzoeken we welke mindset tot een bepaald patroon leiden en hoe we die kunnen opvangen.

 • Balancing process with delay
 • Limits to growth
 • Shifting the burden
 • Eroding goal
 1. Archetypes II (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers complexere systemische archetypes. Bij elk archetype onderzoeken we welke mindset tot een bepaald patroon leiden en hoe we die kunnen opvangen.

 • Escalation
 • Fixes that fail
 • Success to the successful
 1. Archetypes III (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers complexere systemische archetypes. Bij elk archetype onderzoeken we welke mindset tot een bepaald patroon leiden en hoe we die kunnen opvangen.

 • Tragedy of the commons
 • Growth & underinvestment
 • Interactions between systemic archetypes
 1. Strategie-ontwikkeling faciliteren m.b.v. systeemdenken (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers om de systemische technieken in te zetten in conversaties, vergaderingen en workshops.

 • Herkennen van denkfouten en beperkende overtuigingen;
 • Omgaan met tegengestelde overtuigingen, weerstand, …;
 • Herkadertechnieken (omdenken);
 • Werkvormen voor het faciliteren van strategische en generatieve dialoog;
 1. Scenariodenken en storytelling (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe ze vanuit systemische principes en technieken diverse scenario’s kunnen ontwikkelen en leren krachtige positieve attractoren in te zetten om dynamiek in systemen in gewenste richtingen te laten bewegen.

 • Scenariodenken als strategisch werkinstrument inzetten;
 • Diverse storyteling technieken om krachtige positieve attractoren te creëren;
 • Hoe energie in het veld laten kanaliseren naar gewenste uitkomsten;

Belevingsgericht leren bij The House of Coaching

The House of Coaching staat voor belevingsgericht leren. Als deelnemer ga je voortdurend met de theorie aan de slag door praktische, belevingsgerichte oefeningen waarmee je jouw vaardigheden in echte situaties leert toepassen. Wij faciliteren het leerproces door maximale interactie en het delen van ervaringen. Da's leren dat echt bijblijft!

Systems thinking

Wil je graag deze 21st Century Skills ontwikkelen bij jouw mensen, team of organisatie?
Neem dan contact op en we werken samen een programma uit!

Program category
Program type
Program languages
Number of modules
8
Number of participants
6 - 12